Konkurrencebetingelser

Opdateret d. 26. april 2021

Læs disse konkurrencebetingelser grundigt igennem, da de indeholder vigtige oplysninger.

Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

1. Om konkurrencerne:
Konkurrencen er arrangeret af Carl’s Jr. (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand). Du kan deltage i konkurrencerne om at vinde 1 stk. Play Station 5.
Præmien er betinget af tilmeldelse til nyhedsbrevet og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

Man kan deltage én gang i konkurrenceperioden. Man skal tilmelde sig nyhedsbrevet fra Carl’s Jr. med en valid e-mail, da man bliver kontaktet på denne e-mail hvis man vinder. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre Carl’s Jr. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Carl’s Jr.

2. Hvem kan deltage?
Alle personer med en valid e-mail og tilmelder sig nyhedsbrevet igen i perioden fra d. 26-04/2021 til d. 06-05/2021. Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.

3. Hvordan deltager du?
For at deltage og have mulighed for at vinde præmien, skal man tilmelde sig Carl’s Jr’s nyhedsbrev igen med en valid e-mail.

4. Udvælgelse af vindere:
Efter konkurrencens levetid vil én vinder af præmien i form af en PlayStation 5 blive udtrukket senest 72 timer efter konkurrencen er officielt afsluttet. Vinderen vil blive kontaktet direkte over e-mail. Dette sker fuldstændig tilfældigt ved hjælp af lodtrækning. Carl’s Jr. forbeholder sig retten til at gøre et lod ugyldigt, hvis e-mail valideres og den ikke er gyldig.

5. Afsluttende bestemmelser:
Carl’s Jr. forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde Konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Carl’s Jr.

Ingen dele af denne konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller Konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

Carl’s Jr. er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.