Konkurrencebetingelser

Opdateret d. 22/11-2022

Læs disse konkurrencebetingelser grundigt igennem, da de indeholder vigtige oplysninger.

Ved deltagelse i konkurrencer hos Carl’s Jr. accepterer du disse konkurrencebetingelser:

1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af Carl’s Jr. (Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand).

Man kan deltage flere gange i konkurrenceperioden. Det kræver blot, at man laver en ny bestilling på en menu, skriver din e-mail på kvitteringen og smider den i postkassen. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser. Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre Carl’s Jr. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Carl’s Jr..

2. Hvem kan deltage?

Medmindre andet er beskrevet må alene personer med bopæl i Danmark og som er fyldt 16 år – med undtagelse af de nedenfor nævnte personer, deltage i konkurrence.

Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.

3. Hvordan deltager du?

Afhængig af konkurrencen kan der være forskellige måder at deltage på.
Måden du deltager på vil stå i enten appen, opslaget, spørgeskema eller lign.

4. Udvælgelse af vindere:

Senest dagen efter konkurrencen er officielt afsluttet, vil vinderne af præmien blive udtrukket. Dette sker fuldstændig tilfældigt ved hjælp af lodtrækning. Vinderen vil blive kontaktet direkte på e-mail. Carl’s Jr. forbeholder sig retten til at gøre et lod ugyldigt, hvis kvitteringen ikke er gyldig for den pågældende periode for konkurrencen.

5. Afsluttende bestemmelser:

Carl’s Jr. forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden, at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Carl’s Jr.

Ingen dele af denne konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke. Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn.

Carl’s Jr. er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

Ved deltagelse i en konkurrence eller event hos Carl’s Jr., er man indforstået med konkurrencereglerne.