Konkurrence vilkår og betingelser - TikTok

''Vind 2 x biografbilletter og 2x menuer"

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af Carl’s Jr. Danmark, Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand. Du kan deltage i konkurrencen om 2 x biografbilletter og 2x menuer som udloddes i forbindelse med en konkurrence på TikTok i samarbejde med s360 x Nordic Social, som administrerer Carl´s Jr. Danmarks TikTok kanal. Præmien er ikke købsbetinget og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

Konkurrencen kører fra d. 05.04.2024 kl. 8.30 til d. 19.04.2024 Kl. 16.00. Efter konkurrencens afslutning udtrækkes 25 vindere. De heldige vindere modtager 2x menuer og 2x biografbilletter til Godzilla vs. Kong: The New Empire.

Præmien har en samlet værdi på 530 kr. Der udloddes i konkurrencen i alt 50 præmier til den anførte værdi til 25 vindere. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre Carl’s Jr. Danmark. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Carl’s Jr. Danmark.

 2. Hvem kan deltage?

Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie.

 3Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du like og kommentere videoen på TikTok. Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra konkurrencen.

 Alle tilmeldinger, som er modtaget efter den 19.04.2024 Kl. 23.00 er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen.

 

 4. Udvælgelse af vinder

Vinderen findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt alle, der har liket og kommenteret.

Vinderen kontaktes direkte på TikTok med henblik på at kunne sende præmien. Har vinderen ikke svaret inden 10 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af Carl’s Jr., forbeholder Carl’s Jr. sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at Carl´s Jr. Danmark må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien. Præmien vil blive sendt til den oplyste adresse.

 

 5. Afsluttende bestemmelser

Carl’s Jr. forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Carl’s Jr. Ingen dele af denne konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn. Carl’s Jr. Danmark er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd. Konkurrencen er ikke arrangeret i samarbejde med Facebook.