Konkurrence vilkår og betingelser

"VIND 2X BIOGRAFBILLETTER OG 2x MENUER"

LÆS DISSE KONKURRENCEBETINGELSER GRUNDIGT IGENNEM, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du disse konkurrencebetingelser.

1. Om konkurrencen:

Konkurrencen er arrangeret af Carl’s Jr. Danmark, Salling Group A/S, CVR nr. 35954716, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand.

Du kan deltage i konkurrencen om 2x biografbilletter og 2x menuer, som udloddes i forbindelse med en konkurrence på Instagram.

Præmien er ikke købsbetinget og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre ydelser.

Konkurrencen kører fra d. 25. marts 2024 kl. 14.00 til 5. april 2024 kl. 12.00. Efter konkurrencens afslutning udtrækkes 3 vindere.

De heldige vindere modtager 2x menuer og 2x biografbilletter til Godzilla x Kong: The New Empire.

Præmien har en samlet værdi på ca. 530 kr. (2 billetter og 2 menuer) Der udloddes i konkurrencen i alt 50 præmier til den anførte værdi til 25 vindere. Da der er tale om en præmie, gælder der ingen reklamationsret efter købeloven.

Konkurrencen har til formål at være underholdende og at markedsføre Carl’s Jr. Danmark. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Carl’s Jr. Danmark.

2. Hvem kan deltage?

Kun personer over 18 år, som er bosat i Danmark, kan deltage i konkurrencen. Ansatte i Salling Group, medlemmer af deres husstand og enhver person, som er direkte eller indirekte involveret i organiseringen af denne konkurrence, må ikke deltage. I tilfælde af, at en deltager ikke overholder alle betingelser for deltagelse, vil han/hun automatisk miste retten til en præmie. 

3. Hvordan deltager du?

For at deltage i konkurrencen skal du følge Carl´s Jr. Danmark på Instagram og Facebook, like opslaget, og fortælle om du støtter Godzilla eller Kong. 

Salling Group forbeholder sig retten til at udelukke deltagere, der har tilmeldt sig mere end én gang, fra konkurrencen.

Alle tilmeldinger, som er modtaget efter den 5. april 2024 kl. 12.00 er ugyldige og udelukkes fra Konkurrencen.

4. Udvælgelse af vinder

Vinderen findes ved hjælp af et simpelt lodtrækningsprincip blandt alle, der har opfyldt deltagerkravet. Vinderen kontaktes på Instagram, med henblik på udlevering af præmien, og offentliggøres i Instagram kommentarfeltet. Har vinderen ikke svaret inden 14 dage efter, at vinderen er blevet kontaktet af Carl´s Jr, forbeholder Carl´s Jr. sig retten til at finde en ny vinder.

Når du deltager i konkurrencen accepterer du samtidig, at Carl´s Jr. må kontakte dig, vedr. udlevering af præmien.

5. Afsluttende bestemmelser

Carl’s Jr. forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller tilbagekalde konkurrencen, såfremt der opstår omstændigheder, der kræver dette uden at deltageren kan rejse nogen form for krav mod Carl’s Jr.

Ingen dele af denne konkurrence må videregives eller offentliggøres uden Salling Groups udtrykkelige skriftlige samtykke.

Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller konkurrencen, skal indbringes for Danmarks Domstole eller et relevant og kompetent klagenævn. Carl’s Jr. Danmark er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd. Konkurrencen er ikke arrangeret i samarbejde med Meta.