Privatlivspolitik for konkurrencer

 ”VIND 2 x menuer til fars dag”

 

1.   Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Salling Group A/S, Carl’s Jr. Danmark

CVR-nr.: 35954716

Rosbjergvej 33

8220 Brabrand

Salling Group portal til henvendelser vedr. denne politik: https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da

2. Deltagelse i konkurrence

2.1 Formål med og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger som led i konkurrencen med det formål at administrere din deltagelse og konkurrencen, herunder for at kunne kontakte dig, hvis du bliver udtrukket som vinder:

  • Navn
  • E-mail

Vi foretager denne behandling, fordi det er nødvendigt, for at vi kan forfølge vores legitime interesse i at kunne administrere og afholde konkurrencen for derved at brande og promovere os, jf. persondataforordningens art. 6(1)(f).

2.2. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere for at administrere din deltagelse i konkurrencen:

  • Vores samarbejdspartner i form af leverandører og underleverandører af varer og tjenesteydelser som led i konkurrencen, fx leverandører af konkurrencepræmier og fragtfirma

Derudover skal du være opmærksom på, at Meta behandler dine personoplysninger, når du bruger Instagram. Du kan læse mere herom i deres privatlivspolitik: Metas politik om beskyttelse af personoplysninger – Sådan indsamler og bruger Meta brugerdata | Center for privatindstillinger | Administrer dine privatindstillinger på Facebook, Instagram og Messenger | Privatindstillinger på Facebook

 Du kan læse mere om tredjelandsoverførsler på Datatilsynets hjemmeside: www.Datatilsynet.dk.

2.3. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil en vinder er fundet og konkurrencen er afsluttet, hvorefter oplysningerne slettes.

3. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os her https://gdpr.sallinggroup.com/hc/da 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, har du ikke længere mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Bemærk, at hvis du beder os om at begrænse behandlingen af dine oplysninger, kan det medføre, at du ikke længere har mulighed for at deltage i konkurrencen.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

4. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.